Aktuelle kurser og uddannelser i neuropædagogik og neurorehabilitering

Bag denne hjemmeside står Hjerneskaderådgivningen i Odense, som er rådgivningstilbud finansieret af syv fynske kommuner.

 

 

Neuropædagogisk Uddannelse 2019

"Få øje på hjernen" - En kompetencegivende uddannelse i neuropædagogik.

Neuropædagogisk uddannelse

 

Indsigt og handling 2019

Et femdages kursus omkring neuropædagogik i hverdagen.

Kursus i neuropædagogisk indsigt og handling

 

Neurorehabilitering i praksis 2019

Fem spændende undervisningsdage omkring rehabiliteringsprocessen.

Kursus i neurorehabilitering

 

 

 

Praksisnær og inddragende undervisning i neuropædagogik og neurorehabilitering

Vores mål er, at du kan anvende din nyerhvervede viden fra undervisningen i dit arbejde med senhjerneskadede. Du skal kunne bruge det tillærte i din praksis, derfor er vores undervisning inddragende, således at du er aktiv og bruger dine egne observationer og erfaringer undervejs. Vi giver dig anvendelige redskaber, som du kan bruge i praksis. Undervisningen er tilrettelagt på baggrund af videnskabsforankret teori omkring senhjerneskade.

 

Kurser tilpasset forskellige målgrupper

Vi henvender os primært til dig, som arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade – og er medarbejder eller leder indenfor hjemmeplejen, § 85 tilbud samt dag- og døgntilbud.

Vi har stor erfaring i at udvikle og afholde kurser i neuropædagogik tilpasset den enkelte arbejdsplads. Vores viden refererer til erfaringer med undervisning af forskellige faggrupper, som pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, fysioterapeuter og sygeplejersker.

 

Mange års erfaring med rådgivning omkring senhjerneskadede

Hjerneskaderådgivningen i Odense har 20 års erfaring med rådgivnings- udviklings- og koordineringsopgaver og 10 års erfaring som VISO-leverandør på senhjerneskadeområdet.

 

Kontakt os for yderligere information om kurser og uddannelser

Kontakt vores kursuskoordinator, Lisbeth Winkel Madsen på telefon 63 75 03 87, og få en uforpligtende snak om, hvad jeres behov er, og hvordan vi kan indfri ønskerne – Kontakt os