Indsigt og handling (2019)

- et kursus i neuropædagogik

 

Kursus i neuropædagogik

 

Alt kan forandre sig, når man bliver hjerneskadet. Følelserne er anderledes - og reaktionerne er anderledes. Måske bliver de voldsomme og intense, måske bliver de svage og umærkbare. Men der vil altid være en sammenhæng mellem hjerneskaden og adfærden.

Som fagperson er det vigtigt, at du har en fundamental forståelse af hjernens opbygning, og at du lærer at tolke og håndtere hverdagssituationer med senhjerneskadede borgere. Derfor har vi designet kurset "Indsigt og handling" til dig, der gerne vil have indsigt i neuropædagogik og som vil kunne handle i praksis.

 

For alle faggrupper

Neuropædagogik er for alle faggrupper. Neuropædagogik består af en generel viden om hjerneskader og en specifik viden om den enkelte borger. For at kunne arbejde neuropædagogisk må du vide meget om hjernen, men også være i stand til at afdække vanskeligheder og ressourcer hos borgeren. På kurset tager vi udgangspunkt i cases og reflekterer over mulige konkrete strategier.

 

Fem spændende undervisningsdage

I løbet af fem spændende undervisningsdage bliver du rustet til at påtage dig neuropædagogiske opgaver. Vi giver dig viden og værktøjer, som gør dig i stand til at:

- observere og beskrive borgeren

- udarbejde og afprøve kompensations-, lærings- og genoptræningsstrategier

- strukture hverdagen og fremtiden

- koordinere indsatsen på tværs af faggrupper

 

Se også:

Praktiske oplysninger

Program

Materiale

Tilmelding

 

Kurset afholdes af Hjerneskaderådgivningen i Odense