Program for "Neurorehabilitering i praksis" (2019)

- et kursus i neurorehabilitering

 

På dette kursus stiller vi i løbet af de 5 spændende undervisningsdage skarpt på rehabiliteringsprocessen. 

Vi tager afsæt i Hvidbogens definition på rehabilitering

 

6/11, 2019:

Neurorehabilitering

Rehabilitering er et samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. På kursets første dag fokuserer vi på, hvordan samarbejdet kan optimeres. 

Vi folder begrebet rehabilitering ud, og du får indsigt i din rolle i rehabiliteringsprocessen. Samtidig får du får viden og forståelse for rehabiliteringsprocessen.

 

Birgitte Cecilie Espensen

Fysioterapeut, master i rehabilitering, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

 

7/11, 2019:

Vidensgrundlag

Neurorehabilitering kræver stor viden om hjernen. For at kvalificere den vidensbaserede rehabiliteringsindsats kigger vi nærmere på hjernens opbygning og de kognitive funktioner. Undervejs inddrages den neuropsykologiske undersøgelse for at understøtte og optimere den rehabiliterende indsats.

 

Brian Nielsen-Schnoor

Fysioterapeut, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

 

13/11, 2019:

Samarbejdsformer

Samarbejdsformen i neurorehabilitering bygger på en tværfaglig konstruktion. I præsenteres for forskellige samarbejdsformer, og vi stiller skarpt på din rolle og funktion i samarbejdet.

 

Birgitte Cecilie Espensen

Fysioterapeut, master i rehabilitering, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

 

14/11, 2019:

Pårørendesamarbejde

De pårørende er en vigtig del af borgerens rehabiliteringsproces. Vi sætter fokus på din rolle i samarbejdet med de pårørende og introducerer en metode, som fremmer det konstruktive samarbejde.

 

Birgitte Cecilie Espensen

Fysioterapeut, master i rehabilitering, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

 

15/11, 2019:

Workshop

På kursets sidste dag bindes de præsenterede temaer sammen gennem repetition, refleksion og perspektivering relateret til implementering i din praksis.

 

Birgitte Cecilie Espensen

Fysioterapeut, master i rehabilitering, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

Brian Nielsen-Schnoor

Fysioterapeut, konsulent i Hjerneskaderådgivningen

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

 

Se også:

Om kurset

Praktiske oplysninger

Materiale

Tilmelding