Neuropædagogisk Uddannelse 2019/20

- "Få øje på hjernen"

 

Neuropædagogisk uddannelse

 

Hjerneskaderådgivningen i Odense tilbyder en kompetencegivende uddannelse i neuropædagogik. I løbet af 32 undervisningsdage (se program) kortlægger vi hjernen og dens funktioner, men vi fokuserer hele tiden på neuropædagogikken og hvad den kan gøre for neurorehabiliteringen. Du får viden og konkrete værktøjer, som du kan bruge i din professionelle hverdag.

Hjerneskaderådgivningens fagkonsulenter indenfor fysioterapi, ergoterapi, pædagogik og neuropsykologi vil undervise dig - suppleret af udvalgte oplægsholdere med særlig ekspertise indenfor relevante temaer.

 

Neurorehabilitering med nye øjne

I løbet af uddannelsen giver vi dig en ny optik i din professionelle hverdag. Du får blik for årsagssammenhænge, som hidtil har været usynlige - og en forståelse af adfærd, som ellers har været uforståelig. Neuropædagogikken kan ikke helbrede den hjerneskadede person, men den kan afhjælpe de kognitive symptomer gennem bevidstgørelse og kompensation. Det gælder om at finde de rette strategier og øge borgerens egen mestringsevne.

Vi tilbyder en uddannelse, hvor både teori og praksis er i højsædet. Vi arbejder med cases og du afleverer en skriftlig opgave som afslutning på forløbet.

 

Hvem kan deltage?

Uddannelsen er for alle, men er målrettet professionelle, som til daglig samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Det kan fx være pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, psykologer eller sygeplejersker. 

Holdstørrelsen er maksimalt 25 deltagere. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig uddannelsen.

 

Se også:

 

 

Uddannelsen afholdes af Hjerneskaderådgivningen i Odense